GLEMTE BILDER

M A R G I T   E L L I N O R

Jeg begynte å fotografere min mors rom i 2002. På den tiden begynte hun å forandre på plasseringen av bilder og pyntegjenstander, ta fram ting som hadde ligget i skuffer og skap, og rydde vekk andre som hadde stått framme. Hun dekorerte og satte sammen forskjellige gjenstander på bord, på hyller og i skap. Hun gjorde forandringer underveis og flyttet på ting. Hver gang jeg besøkte henne var det nye konstellasjoner og arrangementer. Jeg ble fascinert av fargene og sammensetningene hennes, og ble interessert i å gå inn i hennes verden og å lage mine bilder av hennes bilder. Hun har ordnet og ryddet, sortert og valgt ut etter hvordan hun ser, føler og minnes, og jeg har igjen gjort et utvalg; ordnet, ryddet og systematisert bildene etter mitt syn og min erindring. Min mors måte å se på, skinner igjennom min måte å se.

Moren min, Margit Ellinor fikk diagnosen alzheimer høsten 2001 og døde i 2007, 77 år gammel. Det ble noe viktig og betydningsfullt da jeg fotograferte arrangementene og sammen-setningene hennes. Hun sa det var arbeidet hennes.

Til bildene    Hjem     Anna, Inga og Ellen    Sted    Valfart   Vitaliste    Kontakt

Design: Per Berntsen